Статут Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Схема оранізаційної структури Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу
Наказ про затвердження складу педагогічної та методичної рад, циклових комісій, циклових комісій, педагогічного навантаження та інших призначень 2022-2023 н.р.
Акт прийому готовності ЧГЕКФК до нового 2022-2023 навчального року
Інструкція БЖД під час дистанційного навчання

Наказ №77 Про затвердження складу педагогічної та методичної рад, циклових комісій, педагогічного навантаження та інших призначень на 2023-2024 н.р.

Правила Внутрішнього Трудового Розпорядку ЧГЕФК

Акт готовності Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу на 2023-2024 н.р.

Технічний висновок №13

Сертифікати про акредитацію:

Сертифікат про акредитацію ІПЗ

Сертифікат про акредитацію Маркетинг

Сертифікат про акредитацію ПТБ

Сертифікат про акредитацію ФБСРЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ
Наказ Про затвердження рішення Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України
Додаток до Наказу Про затвердження рішення Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України

ПЛАНИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ:

на 2023-2024 н.р.

Загальний план виховної роботи на 2023-2024 н.р.
Комплексний план внутрішнього контролю
План адміністративно-господарської роботи на 2023-2024 н.р.
План адміністративної ради коледжу на 2023-2024 навчальний рік
План методичної ради на 2023-2024 н.р.
План навчально-виробничої роботи на 2023-2024 н.р.
План педагогічної ради коледжу на 2023-2024 навчальний рік
План роботи методичного кабінету на 2023-2024 н.р.
План роботи школи молодого педагога на 2023-2024 н.р.
План-навчально-методичної і виховної роботи денного відділення на 2023-2024 н.р.

на 2022-2023 н.р.
Комплексний план внутрішнього контролю на 2022-2023 н.р.
План адміністративної ради коледжу на 2022-2023 н.р.
План виховної роботи на 2022-2023 н.р.
План навчально-виробничої роботи на 2022-2023 н.р.
План роботи педагогічної ради коледжу на 2022-2023 н.р.
План роботи заочної форми на 2022-2023 н.р.
План роботи метод. кабінету на 2022-2023 н.р
План роботи методичної ради на 2022-2023 н.р.
План роботи школи молодого педагога на 2022-2023 н.р.
План роботи відділення денної форми навчання на 2022-2023 н.р.
План адміністративно-господарської роботи на 2022-2023 н.р.

СПИСОК ПОЛОЖЕНЬ
1. Положення про адміністративно-громадський контроль і контроль з охорони праці
2. Положення про академічну доброчесність
3. Положення про апеляційну комісію
4. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів фахової передвищої освіти
5. Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)
6. Положення про атестацію педагогічних працівників

7. Положення про бібліотеку коледжу
8. Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів
9. Положення про вибіркові дисципліни здобувачами освіти
10. Положення про відділення
11. Положення про гаранта освітньої (освітньо-професійної) програми
12. Положення про гуртожиток
13. Положення про дистанційне навчання
14. Положення про індивідуальний графік відвідування занять студентами
15. Положення про керівника академічної групи
16. Положення про навчальні кабінети, лабораторії
17. Положення про ліквідацію академічної заборгованості
18. Положення про методичний кабінет
19. Положення про методичну раду
20. Положення про модульно-рейтингову систему організації і контролю навчального процесу
21. Положення про навчально-виробничу майстерню
22. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
23. Положення про олімпіаду
24. Положення про організацію виховної роботи
25. Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом
26. Положення про організацію і проведення директорських контрольних робіт
27. Положення про організацію інклюзивної освіти
28. Положення про організацію курсового проектування
29. Положення про організацію практичного навчання
30. Положення про організацію роботи вебресурсів
31. Положення про організацію роботи з охорони праці
32. Положення про освітньо-професійні програми
33. Положення про оцінювання знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
34. Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів
35. Положення про педагогічну раду
36. Положення про підготовку, проведення та оцінювання відкритих занять
37. Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця регіонально (державного) замовлення
38. Положення про порядок переведення, відрахування, переривання, поновлення та надання академічної відпустки студентам
39. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
40. Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників
41. Положення про порядок призначення стипендії
42. Положення про порядок проведення навчальних знань з охорони праці і безпеки життєдіяльності
43. Положення про преміювання працівників
44. Положення про приймальну комісію
45. Положення про раду з профілактики правопорушень
46. Положення про робочу програму навчальної дисципліни
47. Положення про самостійну роботу студентів
48. Положення про силабус
49. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності
50. Положення про систему рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників
51. Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
52. Положення про службу охорони праці
53. Положення про соціальний захист студентської молоді
54. Положення про стейкхолдерів
55. Положення про студентське самоврядування
56. Положення про творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу студентів
57. Положення про циклову комісію
58. Положення про чергування викладачів та академічних груп у навчальному корпусі
59.Положення про організацію цивільного захисту
60. Положення щодо протидії булінгу
61. Положення про вибіркові дисципліни здобувачами освіти
62. Положення про організацію освітнього процесу
63. Положення про профорієнтаційну роботу та зв'язок з випускниками
64.Положення про плагіат
65. Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріального заохочення (допомоги) студентам
66. Положення про індивідуальний навчальний план студента
67. Положення про наставництво
68. Положення про Наглядову раду

69.Положення про атестацію педагогічних працівників у ЧГЕФК

70.Положення про порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи кваліфікаційної екзаменаційної комісії

71.Положення про структуру, зміст й оформлення навчальних планів

72.Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освтньої (освітньо-професійної) програми
Програма розвитку ЧГЕФК
СТАТУТ студентської ради
Стратегія розвитку кадрового потенціалу

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ:
Інструкція БЖД під час дистанційного навчання
Інструкція з БЖД під час зимових канікул
Інструкція з БЖД під час літніх канікул
Інструкція з БЖД під час навчально-виховного процесу
Наказ про порядок дій студентів та викладачів коледжу при оголошенні сигналу "Повітряна тривога"
Правила безпечної поведінки студентів у надзвичайних ситуаціях
Інструкція з безпеки життєдіяльності № 11 правила безпеки на водних об'єк
тах у зимовий період

Правила поведінки на льоду
Якщо Ти провалився під лід
Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування