Акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

У Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі здійснюється акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

В управлінні Державної служби якості освіти у Львівській області повідомили про те, що з 2022 року в Україні запрацювала процедура акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, що передбачає застосування нових підходів, цілей та візії освітнього процесу. Йдеться не лише про встановлення відповідності освітньо-професійної програми вимогам законодавства, а насамперед — це підтвердження того, що заклад надає якісні знання здобувачам освіти за пропонованою програмою.

«Якісна фахова передвища освіта має відповідати вимогам часу, суспільства, ринку праці, державним стандартам, повинна орієнтуватися на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Акредитація освітньо-професійних програм проводиться для встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою, допомоги закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін. Важливими аспектами акредитації є посилення довіри до фахової передвищої освіти, а також сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору», – каже Валентина ЗАГРЕВА, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі сформовано експертну групу із представників управління Державної служби якості освіти у Львівській області та експертів із числа фахівців, внесених до реєстру експертів Державної служби якості освіти України (далі – Служба).

Експертна група аналізує матеріали акредитаційної справи та відгук Служби і надає висновок за критеріями оцінювання: чи освітньо-професійна програма відповідає сучасним вимогам, стандарту фахової передвищої освіти й Національній рамці кваліфікацій, що є обов’язковою передумовою для акредитації; чи здійснюється підготовка здобувачів освіти відповідно до вимог законодавства, чи відповідають цілі діяльності закладу освіти і зміст програми запитам здобувачів освіти і суспільства; чи мета програми дотична до Стратегії та Програми розвитку закладу тощо.

Фахівці управління Служби під час виїзду до закладу освіти оглядають освітнє середовище, його матеріально-технічне забезпечення, проводять зустрічі з учасниками освітнього процесу (керівництвом, педагогами, представниками студентського самоврядування, роботодавцями).

За підсумками проведеної акредитаційної експертизи експертною групою складено звіт, узагальнено чек-лист запитань, які опрацьовувались безпосередньо в закладі освіти, та сформовані рекомендації щодо вдосконалення якості освітньо-професійної програми.

До слова, у 2023 році Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України ухвалила рішення про акредитацію трьох освітньо-професійних про­грам у Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі – «Транспортний маркетинг та логістика» зі спеціальності 075 «Маркетинг», «Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму»» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Валентина ЗАГРЕВА, очільниця управління Служби, зазначила, що результати акредитації є свідченням того, що заклад освіти працює над удосконаленням якості освіти, якості освітньої діяльності, надає якісні освітні послуги здобувачам освіти, забезпечує роботодавців кваліфікованими фахівцями, освітньо-професійні програми відповідають державним вимогам та критеріям.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування